Sport Networking

The Netherlandsinfo@sportnetworking.eu

Beste studenten en docenten Inholland Delft,

Bij deze willen wij jullie graag informeren over de vierde editie van de sportdag speciaal voor alle studenten en docenten van Inholland Delft. Een unieke sportdag waarbij je zelf kiest aan welke sporten/workshops je deelneemt!

Tijdens de sportdag kan je deelnemen aan bekende en minder bekende sporten en is er ook een mogelijkheid om je in te schrijven voor diverse workshops (o.a. Salsa dansen en Rugby). Voor iedereen is er voldoende aanbod om er een geweldige en sportieve dag van te maken, zie de inschrijving voor het volledige aanbod.

De middag is opgedeeld in twee rondes en per ronde heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan één activiteit uit de vier verschillende thema’s (high intensity, low intensity, cultuur en vrije sporten). Je kiest in totaal drie sporten/workshops (één per thema), zodat de organisatie eventueel kan schuiven als een activiteit vol is.

De sportdag is op 22 SEPTEMBER 2022 start om 12:30 uur en eindigt om 20:00 uur. Deze sportdag is geheel GRATIS.

Kortom, een gezellige en sportieve middag met al je medestudenten en docenten! Zorg dat je erbij bent en schrijf je snel in. Geef aan welke sporten/workshops jouw voorkeur hebben zodat wij je kunnen indelen bij de activiteiten die je graag zou willen doen. VOL = VOL

Mocht je nog vragen hebben, dan zijn wij te bereiken via het e-mailadres info@sportnetworking.eu.


Met vriendelijke groet,

Sport Networking


Dear students and teachers of Inholland Delft,

We would like to inform you about the fourth edition of the sports day, especially for all students and teachers of Inholland Delft. A unique sports day where you choose which sports / workshops you participate in!

During the sports day you can participate in well-known and lesser-known sports and there is also a possibility to register for various workshops (including Salsa dancing and Rugby). For everyone there is enough to make it a great and sporting day, see the registration for the complete offer.

The afternoon is divided into two rounds and each round you have the opportunity to participate in one activity from the four different themes (high intensity, low intensity, culture and free sports). You choose a total of three sports / workshops (one per theme), so that the organization can shift if an activity is full.

The sports day takes place on SEPTEMBER 22nd 2022 and starts at 12:30 and ends at 20:00. This sports day is completely FREE.

In short, a fun and sporty afternoon with all your fellow students and teachers! Make sure you are there and register quickly. Indicate which sports / workshops you prefer so that we can classify you in the activities you would like to do. FULL = FULL

If you have any questions, we can be reached via the e-mail address info@sportnetworking.eu.

Sincerely,

Sport Networking